Priser - Barnehage

Betaling for barnehageplass 2020
Betaling for barnehageplass 2020
Tilbud hele kroner per måned
Hel dag - 5 dager kr 3000
Hel dag - 4 dager kr 2.400
Hel dag - 3 dager kr 1.820
Hel dag - 2 dager kr 1.210
Priser barnehage. Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30% for barn nr 2. For søsken nr. 3 eller flere, gis de 50% moderasjon. Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats regnes høyeste sats som barn nr. 1, nest høyeste som barn nr. 2 osv.