Eiendomsinformasjon

Gjelder produkter knyttet til salg av eiendomsinformasjon. Alle priser er inkludert mva.

Infoland
Eiendomsinformasjon/produktnavn Priser 2019
Meglerpakke 2 188
Meglerpakke liten 1 322
Eiendomsinformasjon 133
Skttetakst 85
Kommunale erklæringer 176
Naboeiendom/nærområde 353
Eiendomskart 176
ledningskart 176
Målebrev 133
Godkjente bygningstegninger 372
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 176
Seksjoneringstillatelse 353
Naboliste 133
Arealplaner med bestemmelser 353
Reguleringsforhold 176
Innsendte arealplaner 176
Ortofot 176
Tilknytning til offentlig vann og kloakk 176
Avkjørsel til eiendommen 176
Kommunale avgifter og gebyr 176
Legalpant 85

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)