Faste tider for hjelp til bygge- eller delingssøknader


Byggesaksbehandlere. På bildet May Kristin Vassli, Johannes Roaldset, og Dag Tore Suul. Vidar Karlsen   

Har du spørsmål vedrørende bygge- eller delingssaker, eller trenger du hjelp til utfylling av slike søknader?

 

På servicekontoret får du hjelp til booking av møte med saksbehandlere.

Hos byggesaksbehandlerne får du veiledning om nødvendige skjema, situasjonskart, nabolister og planer.

Vi står klar til å hjelpe deg mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09:00 - 12:00. 

Ut over det må møter med byggesaksbehandlere avtales på forhånd.

Skriv gårds- og bruksnummer, litt om hva søknaden gjelder, navnet ditt og telefonnummer i en epost her, så vil du bli kontaktet av oss.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll