Bygge uten søknad

Du kan gjennomføre en del tiltak (byggearbeid) uten å søke om tillatelse. Den som skal bygge har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

På nettsidene til «Direktoratet for byggkvalitet» kan en sjekke hva du kan bygge uten å søke.

 

Sjekke gjeldende planer først

Kommunale arealplaner finner du på kartet her.
(Velg meny og kryss av for Gjeldende reguleringsplan.)

Dersom du er tvil om det du skal bygge er lovlig i forhold til arealplanene med mer, ta kontakt med en av våre byggesaksbehandlere. Kontaktinformasjon til høyre.

Pass også på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør.


Husk at du må melde fra til kommunen når bygget er ferdig

Når byggverket er ferdig skal det alltid sendes melding til kommunen om hva som er bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

Det er også i din egen interesse å gjøre dette. Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Eventuelle senere regel- eller planendringer kan ellers føre til at det trekkes i tvil om du har bygd lovlig.

Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et situasjonskart som viser plasseringen av bygget til kommunen. Legg gjerne også med en skisse av tiltaket.

Tilbakemeldingen med nødvendig dokumentasjon kan leveres oss per post, ved oppmøte eller på epost.