Redusert bemanning - noe lengre saksbehandlingstid

På grunn av redusert bemanning innen plan-, bygge- og delesaker kan det påregnes noe lengre saksbehandlingstid.