Kommunestyret vedtok 09.09.2021 planprogrammet for arealdelen.

Planprogrammet kan du lese her (PDF, 2 MB).

Tingvoll kommunestyre vedtok 28. april 2021 å starte rullering av kommuneplanens arealdel og sende planprogram på høring. Det åpnes nå for at grunneiere, næringsliv, lag, organisasjoner eller andre kan komme med innspill til ny/endret arealbruk i kommunen (se nederst i artikkelen).

Frist for innspill til kommuneplanen er 20. september 2021.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962
May Kristin Vassli
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 941 36 818

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll