Kommuneplan 2014-2026

Kommuneplana består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i åra framover. Arealdelen med kart og bestemmelser er bindende for arealbruken i kommunen. Behov for rullering av plana skal vurderes i hver valgperiode.

Samfunns- og Arealdel i ett samlet dokument.

Innsyn i plankartet

I kartet velges Gjeldende Kommuneplaner i venstre meny.

Kommuneplan illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

 

 

Kommuneplan 2014 - 2026
Tittel Publisert Type
01 Plankart

19.04.2018 Filtype
02 Arealdelen med KU og ROS

19.04.2018 Filtype
03 Samfunnsdelen

19.04.2018 Filtype
04 Vedlegg 1 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde

19.04.2018 Filtype
05 Vedlegg 2 Viktige naturområder

19.04.2018 Filtype
06 Kjerneområde landbruk - Indre del

19.04.2018 Filtype
07 Kjerneområde landbruk - Ytre del

19.04.2018 Filtype
08 Kommunestyrets vedtak

19.04.2018 Filtype
09 Retningslinjer for saksbehandling - boliger og fritidsboliger

19.04.2018 Filtype
10 Eldre kommuneplan fra 2007

19.04.2018 Filtype

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962