Kommuneplan

Kommuneplana består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg i åra framover. Arealdelen med kart og bestemmelser er bindende for arealbruken i kommunen. 

Gjeldende kommuneplan består av

 

 

Innsyn i plankartet (Sjøområdeplana vises foreløpig ikke i denne løsningen)

I kartet velges Gjeldende Kommuneplaner i venstre meny.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962