Kommunedelplan for naturmangfold

Tapet av naturmangfold er økende både i Norge og i resten av verden, og flere arter er truet av utrydding nå enn på noe annet tidspunkt i historien.

Nedbygging av areal er den viktigste årsaken. Bærekraftig bruk og forvaltning av natur er avgjørende for å stanse denne utviklingen.

Planprogram Naturmangfoldsplan. (PDF, 747 kB)

 

Naturmangfold video fra Nordmøre

Kontaktinformasjon

Lars Erling Koksvik
Konstituert leder Næring plan ot teknisk
E-post
Mobil 92 61 47 33
Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00