Kommunedelplan for naturmangfold - høring

Tapet av naturmangfold er økende både i Norge og i resten av verden, og flere arter er truet av utrydding nå enn på noe annet tidspunkt i historien.

Nedbygging av areal er den viktigste årsaken. Bærekraftig bruk og forvaltning av natur er avgjørende for å stanse denne utviklingen.

Høring: Kommunedelplan for naturmangfold. Frist for å komme med innspill: 15. august 2023.

 

Planprogram Naturmangfoldsplan. (PDF, 747 kB)

 

Naturmangfold video fra Nordmøre