Høring i navnesak - Gardsnavna Treekra/Treekrem og Tveekra/Tveekrem

Kartverkets vedtak om gardsnavnet til gardsnummer 105, Tveekra, ble påklaget av grunneierne av 105/1 og 105/15. Utviklingsutvalget i Tingvoll fulgte opp med et vedtak i møtet 13.09.2018 der også gardsnavnet til gardsnummer 104, Treekra, tas opp.

I følge Kartverkets brev er det nå reist klagesak og begge gardsnavna skal dermed behandles på nytt. Det vises til  brev fra Statens kartverk til Tingvoll kommune datert 20.09.2018.

Klagesaker i navnesaker følger samme saksgang som ei navnesak i første runde.

Kommunen har ansvar for å kunngjøre at navnesak er reist og for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene fra blant annet grunneiere og festere. Kommunen har også rett til å uttale seg, mens det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvede gards- og bruksnavn.

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Vi ber om at uttalelse sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll, eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no, innen 23. november 2018. Vennligst merk uttalelsen med «Sak 2015/677».