PLANSAKER - KUNNGJØRINGER OG HØRINGER

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse i plansaker. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til adressen som er oppgitt i den enkelte høringen. Hvis ikke annet er oppgitt sendes den til: postmottak@tingvoll.kommune.no
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Jaron Prosjekt AS varsler oppstart av en planendring i detaljplan for Jåviktoppen boligfelt i Aspa. 

Tingvoll kommune ønsker å få inn innspill fra sine innbyggere, spesielt bygdelag og velforeninger om behov for fremtidig bredbåndsutbygging.

Høringsfrist: 28.mai 2018

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Aspbukta.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Einset Nord industriområde.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Kunngjøring

Oppstart av detaljregulering for Skogheim hytte- og naustområde

 

Høringsperioden 2. gangs høring er over.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)