PLANSAKER - KUNNGJØRINGER OG HØRINGER

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse i plansaker. Tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Uttalelse kan sendes på e-post til adressen som er oppgitt i den enkelte høringen. Hvis ikke annet er oppgitt sendes den til: postmottak@tingvoll.kommune.no
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.