Kart

 

Enkelt

Raskt innsyn i kart som passer de fleste, også nettbrett og mobil. Du kan zoome inn i kartet eller søke på adresser, stedsnavn eller gards- og bruksnummer og velge ulike bakgrunnskart, for eksempel flyfoto. Du kan også velge ulike kartlag som kommuneplan, reguleringsplan, eiendomskart eller byggesaker. Det kan lages enkle illustrasjoner og tas utskrift.


 

  

Avansert

Best egnet for PC. Du kan søke på adresser, stedsnavn eller gards- og bruksnummer og velge ulike bakgrunnskart, for eksempel flyfoto.

Her er det også avansert tegnefunksjon slik at du kan lage dine egne illustrasjoner i kartet og ta utskrift.

 

Kart fra andre

Seeiendom (hent informasjon om egen eiendom (innlogging))

Norgeskart

Gardskart

Sjøkart

Gislink (temakart)

Lag ditt eget turkart

Kilden - Skog og landskap

Askeladden - Kulturminner (innlogging)

Miljøkommune - Kart og databaser

NVE - Aktsomhetskart ras og flom

Kartverket - Havnivåstigning

Fylkesatlas - lokale stadnamn i Tingvoll (velg tema Kultur og historie - Stadnamn)

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 14.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.