Navnesaker til høring

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn har Språkrådet bedt Statens kartverk om å reise formell navnesak etter lov om stadnamn for fem bruksnavn. Det gjelder følgende gards- og bruksnummer:

127/1: Tonga eller Tunga

144/1: Skjevlingsneset, Skjevlingsnes eller Neset

148/1: Nestua Åsprong, Nestua eller Nistua

106/7: Myrdal eller Myrdalen

105/1 og 15: Tveekra, Tveekrem, Inner-Ødegården eller Inner-Øygarden.

 

Kartverket reiser også navnesak for tre gardsnavn. Det gjelder følgende gardsnummer:

144: Skjevlingsneset

104: Treekra eller Treekrem

105: Tveekra eller Tveekrem

 

Kommunen har ansvar for å kunngjøre at navnesak er reist og for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene fra blant annet grunneiere og festere. Kommunen har også rett til å uttale seg, mens det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvede gards- og bruksnavn.

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen.

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalelsen og vi ønsker derfor å få opplyst hva som er den nedarvede lokale uttalelsen av navnet.

Høringsuttalelser sendes Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no, innen 13. april 2018.

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962