Vegadresser i Tingvoll

Kommunestyret har bestemt å innføre vegadresser (gateadresser) i resten av kommunen. Alle boliger, fritidsboliger og næringseiendommer skal nå få sin egen vegadresse. Hensikten er at det skal være enkelt å finne fram i kommunen.

1 Innledning

Administrasjonen fastsetter vegparsellene, mens Utviklingsutvalget er navnemyndighet og har nedsatt en egen navnekomite som skal finne navn til vegparsellene.

2 Vegnavn

Adressenavn (vegnavn) er definert som navn på gate, vei, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To veger kan således ikke ha samme navn i samme kommune.

Det er nedsatt en navnekomiteen som består av: Helge Husby (leder), Helga Eikrem og Ivar Bølset. Vara: Mari Vatn. Komiteen skal finne forslag til gode vegnavn.

Liste over nye vedtatte vegnavn (PDF, 67 kB)

 

3 Adresseparseller

Adresseparsell er å forstå som en gate, veistrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles et eget adressenavn. En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som veikryss, veideler ved broer eller andre klare naturlige punkt.

Parsellene er gitt fargekoder i kartet slik at det skal være lett å skille de ulike parsellene fra hverandre.

Kart med vegparseller (PDF, 9 MB)

 

 

 

4 Samling av dokumenter og regelverk:

Saksutredning og vedtak i kommunestyret 7.5.2015

Definisjoner og begreper

Liste over tidligere vedtatte vegadresser i Tingvoll 

Liste over adresser i nabokommuner (PDF, 220 kB)

Liste over tidligere vedtatte vegadresser i Tingvoll

Liste over nye vedtatte vegnavn

 

Aktuelle lover, forskrifter og veiledere:

Matrikkelloven (kap. 4)

Matrikkelforskriften (kap. 12)

Rundskriv H-18/15 KM Endring i matrikkelforskriften (PDF, 358 kB) (punkt 22-24)

Stadnamnloven

Forskrift om skrivemåten av stadnamn

Håndbok i adressering, kartverket

Adresseveileder, kartverket

Sentralt stadnamregister (SSR)

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Telefon 71 53 24 28
Mobil 943 65 962

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)