Personalavdeling

Personalavdelingen ledes av personalsjefen. Vi er to ansatte og våre arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Personalsaker
 • Arbeidsmiljøsaker
 • AKAN
 • Oppfølginga av sykemeldte
 • HMS
 • Lønnsvurdering / lokale forhandlinger
 • Ansettelse, arbeidsavtaler og opphør av ansettelsesforhold
 • Rekruttering
 • Kompetanse
 • Driftsoppgaver
 • Organisasjonsmessige tiltak

Hva er viktig for deg som medarbeider i Tingvoll kommune? Hvordan kan du utvikle deg, og trives i jobben? Hvordan kan vi sammen gi gode tjenester til brukere og innbyggere i Tingvoll?

Denne våren vil vi ha svar fra alle medarbeidere i Tingvoll kommune.

 

Kontaktinformasjon

Jens Jarl Turøy
Leder Stab og støtte.
E-post
Åse Bjerke
Virksomhetsleder kultur og folkehelse
E-post

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll