Friluftsområder

Naturen kan brukes til så mangt. Alt i fra bærplukking, avkobling, fisketurer og trim, det er du selv om definerer formålet og hensiktet med å ferdes i naturen.

Likevel er det noe man bør tenke over når man er i utmarka og friheten.

Bålforbud: 

15.april til og med 15.september

Det er ikke tillatt å gjøre opp ild (inkl. engangsgrill og lignende) nær skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen i tidsrommet mellom 15. april og 15. september.

Skulle det være angitte bålplasser ber vi dere om å være forberedt på å slukke glør som spretter og slukke bålet helt før området forlates.

Båndtvang:

1.april til og med 20.august

I angitt periode skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. (lovdata Hundeloven kap. 2, paragraf 6)

 

Sporløs ferdsel:

Hvor kjedelig er det ikke å komme til et naturområde å finne masse spor og påvirkninger samt søppel etter personer som har vært der før deg? Her er noen tips til å unngå dette for alle. 

Trenger du grillpinner, ikke alltid ta dette fra nærmeste og samme tre. Samle kvistene, eller brenn de på bålet.

Ta alltid med deg all emballasje, søppel og eiendeler med deg hjem.

Ikke fell trær, flytt store steiner og mose du ikke skal bruke, eller har nytteverdi av. Forsøk å sette tilbake steiner og mose.

 

Naturen er en fantastisk plass å være, være seg en dagstur eller overnattingstur med solnedgang og stjernetitting. 

Er du grunneier, eller har du forslag og ideer til flere plasser, så send meg gjerne en epost:
torstein.gjetvik@tingvoll.kommune.no