Priser

Kommunestyret vedtar følgende priser for kulturskolen fra 01.01.2020:

Brukerbetaling for elever i kulturskolen fra 6 år - 20 år pr. elev pr.semester (halvår): kr 1480,-

Brukerbetaling for elever i kulturskolen over 20 år pr. elev pr.semester (halvår): kr 2966,-

Langtidsleie av instrument pr. semester:      kr 258,-

Kulturskolen gir 50% søskenmoderasjon når én elev er fullt betalende. Elever som deltar på flere fag får 50% rabatt på fag nr. to osv.

Ved medlemskap i Straumsnes skolekorps betaler korpset for kulturskoleplass som dekker samspill og instrumentalundervisning. Korpsmedlemmene betaler kontingent til korpset.

 

For korttidsleie av utstyr fra kulturskolen gjelder følgende priser:

  • Instrumenter: 636 kr pr stk. Mindre instr. 160kr pr stk.
  • PA: 1.060kr
  • Forsterkere: 320kr pr stk.
  • Lysrigg: 320kr