Priser

Kommunestyret vedtar følgende brukerbetaling for kulturskolen fra 01.01.2018:

Brukerbetaling for elever i kulturskolen fra 6 år - 20 år pr. elev pr.semester (halvår): kr 1400,-

Brukerbetaling for elever i kulturskolen over 20 år pr. elev pr.semester (halvår): kr 2800,-

Langtidsleie av instrument pr. semester:      kr 245,-

Kulturskolen gir 50% søskenmoderasjon når én elev er fullt betalende. Elever som deltar på flere fag får 50% rabatt på fag nr. to osv.

Ved medlemskap i Straumsnes skolekorps betaler korpset for kulturskoleplass som dekker samspill og instrumentalundervisning. Korpsmedlemmene betaler kontingent til korpset.

 

For korttidsleie av utstyr fra kulturskolen gjelder følgende priser:

  •  Instrumenter: 600 kr pr stk. Mindre instr. 150kr pr stk.
  •  PA: 1.000kr
  •  Forsterkere: 300kr pr stk.
  •  Lysrigg: 300kr