Musikk

På Kulturskolen har vi mye spennende og varierende tilbud du kan velge i. Under kan du lese litt mer om de forskjellige tilbudene vi har. Ta også gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

 

Musikkteknologi

Faget gir en grunnleggende innføring i digital musikkproduksjon. Opplæring i bruk av looper og softsynther, lydopptak, lydredigering og lyd til bilde. 

 

Korps og messinginstrumenter

Ved medlemskap i Straumsnes skolekorps får eleven samspill i korps, samt individuell undervisning, eller undervisning i mindre grupper hver uke. Skolekorpset subsidierer kulturskoleplassen. Det er også mulig å få undervisning på ulike messinginstrumenter uten å være korpsmedlem.

Trommer

Ved medlemskap i Straumsnes skolekorps får eleven samspill i korps, samt individuell undervisning hver uke. Skolekorpset subsidierer kulturskoleplassen. Det gis også undervisning på trommer uavhengig av Straumsnes skolekorps.

Band

Kulturskolen ønsker å legge til rette for samspill i band på alle undervisningssteder. Undervisningstilbudet tilpasses avhengig av påmelding, og kan velges som fag alene, eller i tillegg til individuell undervisning på et annet instrument.

Tverrfløyte

Fløyte (også kalt tverrfløyte) er det minste treblåserinstrumentet og brukes både i korps og orkester. 

Trekkspill

Trekkspill har lange tradisjoner innen folkemusikk, men er også vanlig innenfor andre musikksjangre. Undervisningen forutsetter at eleven er stor nok rent fysisk.  

Fiolin

Elevene får leie instrumenter som er tilpasset den enkelte elevs fysiske forutsetninger. Det undervises spilleteknikk både gjennom gehør- og notebasert opplæring. Et bredt og allsidig repertoar er basis for opplæringen.

Piano

For pianoundervisningen legger vi vekt på både samspill og en god balanse mellom spill etter noter, gehør/improvisasjon og besifring.

Gitar

Den grunnleggende undervisningen omfatter elementer i både teori og spill. Dette vil være likt for de fleste i starten, med mer variert og tilpasset innhold etterhvert.

El-bass

Elbass brukes mye i ulike bandsammenhenger. Undervisningen begynner først med grunnleggende teknikk, variert innhold etterhvert.

Sang

Kulturskolen ønsker å tilby et bredt spekter av vokalundervisning. Sjangermessig variert fra folkesang og tradisjonsmusikk til populærmusikk. Undervisningen tilbys individuelt og i grupper.

Kontaktinformasjon

Rune Jostein Eide
Kulturskolerektor. Lærer -messing og korps
E-post
Mobil 941 64 945
Odd Sonntag
Lærer - Fiolin
E-post
Mobil 979 33 975
Stig Johansen
Lærer - Piano, gitar, trekkspill og musikkteknologi
E-post
Mobil 948 79 692
Rannveig Eikrem Jensen
Lærer - sang
E-post
Mobil 990 34 203
Dimitri Kumanov
Lærer - Gitar, bass og sang
E-post
Mobil 905 47 951
Freddy Bolsø
Lærer - Trommer
E-post
Mobil 989 98 136