Musikk

På Kulturskolen har vi mye spennende og varierende tilbud du kan velge i. Under kan du lese litt mer om de forskjellige tilbudene vi har. Ta også gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Påmelding: SpeedAdmin

Musikkteknologi

Faget gir en grunnleggende innføring i digital musikkproduksjon. Opplæring i bruk av looper og softsynther, lydopptak, lydredigering og lyd til bilde. 

Korps og messinginstrumenter

Ved medlemskap i Straumsnes skolekorps får eleven samspill i korps, samt individuell undervisning, eller undervisning i mindre grupper hver uke. Skolekorpset subsidierer kulturskoleplassen. Det er også mulig å få undervisning på ulike messinginstrumenter uten å være korpsmedlem.

Trommer

Ved medlemskap i Straumsnes skolekorps får eleven samspill i korps, samt individuell undervisning hver uke. Skolekorpset subsidierer kulturskoleplassen. Det gis også undervisning på trommer uavhengig av Straumsnes skolekorps.

Band

Kulturskolen ønsker å legge til rette for samspill i band på alle undervisningssteder. Undervisningstilbudet tilpasses avhengig av påmelding, og kan velges som fag alene, eller i tillegg til individuell undervisning på et annet instrument.

Tverrfløyte

Fløyte (også kalt tverrfløyte) er det minste treblåseinstrumentet og brukes både i korps og orkester. 

Trekkspill

Trekkspill har lange tradisjoner innen folkemusikk, men er også vanlig innenfor andre musikksjangre. Undervisningen forutsetter at eleven er stor nok rent fysisk.  

Fiolin

Elevene får leie instrumenter som er tilpasset den enkelte elevs fysiske forutsetninger. Det undervises spilleteknikk både gjennom gehør- og notebasert opplæring. Et bredt og allsidig repertoar er basis for opplæringen.

Piano

For pianoundervisningen legger vi vekt på både samspill og en god balanse mellom spill etter noter, gehør/improvisasjon og besifring.

Gitar

Den grunnleggende undervisningen omfatter elementer i både teori og spill. Dette vil være likt for de fleste i starten, med mer variert og tilpasset innhold etterhvert.

El-bass

Elbass brukes mye i ulike bandsammenhenger. Undervisningen begynner først med grunnleggende teknikk, variert innhold etter hvert.

Sang

Kulturskolen ønsker å tilby et bredt spekter av vokalundervisning. Sjangermessig variert fra folkesang og tradisjonsmusikk til populærmusikk. Undervisningen tilbys individuelt og i grupper.