Kunstverksted

På kunstverkstedet kan du arbeide med skulpturer og bilder.

Tingvoll kulturskole ønsker velkommen til nytt tilbud. Kunstverksted er et tilbud innen visuelle fag som kan tilbys i lokalene til Tingvoll barne- og ungdomsskole, Meisingset oppvekstsenter og Straumsnes barne- og ungdomsskole. Her vil påmelding avgjøre undervisningssted. Tilbudet er for barn, ungdom og voksne. Og elevene vil være på gruppe med jevnaldrende.

Innhold i tilbudet

Undervisningstid: En økt på 90 min i uka.

Det undervises innen et mangfold av teknikker og materialer tilpasset alder. Tilbudet inneholder blant annet maling, tegning, skulptur og keramikk.

Mestringstro og godt læringsmiljø vil være viktig. Vi samarbeider og arbeider individuelt. Det er også mulighet til å fordype seg i en teknikk/materiale i en periode.

I løpet av året er det mulighet for å være med på utstillinger. Over tid vil eleven få mulighet til en solid plattform for videre arbeid med fagområdet. 

Lærer: Christin Løkke

Påmelding: SpeedAdmin