Fordypningstilbud i Tingvoll kulturskole

Fra høsten 2020 vil Tingvoll kulturskole kunne tilby et fordypningstilbud i fagene musikk, dans og teater. Fordypningstilbudet er et tilbud til kulturskoleelever fra 6. klasse og ut videregående som ønsker å legge ekstra innsats inn i sitt kulturskolefag. Søknad om å delta på tilbudet sendes kulturskolen pr. mail, og koster en halv kontingent ekstra per semester.

Om fordypningstilbudet

Som fordypningselev ved Tingvoll kulturskole forplikter du deg til, og du kan forvente mer individuelt tilpasset undervisning, samarbeid i regionen med andre elever på ditt nivå, besøk av eller til eksterne pedagoger, mer kjennskap til ulike stilarter og teknikker, undervisning i teori, prestasjonsforberedelse og produksjon av forestillinger og konserter på tvers av fag.

Undervisningstilbudet blir tilpasset elevene som søker, og elever som får fast tilbud om fordypningstilbud kan forvente 45-90 min undervisning hver uke eller fordelt mellom ukedager og helger. Vi vil legge til rette for at fordypningselevene i Tingvoll kulturskole har noe felles undervisning på tvers av fag.

Eksempel på innhold fordelt på fag:

Dans:

 • Fordype seg i ulike dansestiler og  teknikker
 • Individuelt tilpasset undervisning
 • Eksterne pedagoger
 • Undervisning på andre steder
 • Tverrfaglig samarbeid. Egenprodusert dans.
 • Koreografikurs

Musikk:

 • Gehør, teori og historie.
 • Prestasjonsforberedelse. Spille/vise for hverandre. Lære å gi og ta kritikk.
 • Lære ulike teknikker og sjangre
 • Samspill av ulik art. Ta større del i større eksterne prosjekter
 • Lage hel produksjon fra idè til etterabeid.
 • Mesterklasser.
 • Komposisjon/låtskriving/digital musikkproduksjon

Teater:

 • Fordypning i ulike stilarter teater
 • Formidle skreven tekst
 • Skrive tekst. Monolog/dialog
 • Fokusere på produksjon. Lys, scenografi, kostymer
 • Reflektere/fortelle i klassen. Felleserfaringer.