Dans, teater og skapende skriving

Har du lyst å dyrke din kreative side i fysisk og vokal utfoldelse?

Dans

Kulturskolen tilbyr danseundervisning på Straumsnes og på Tingvoll. Gruppene er delt inn etter alder, og elvene får utforske både klassisk ballett, jazzdans og mange øvelser for å utvikle dansen og musikaliteten hos elevene.

Teater

Innhold og undervisningssted blir tilpasset avhengig av påmelding. Innholdet i faget vil blant annet være øvelser for å utvikle trygghet, selvtillit, konsentrasjon, kreativitet, rytme, uttrykk gjennom kropp og stemme, rolletolkning/karakterbygging og samarbeidsevne.

Skapende skriving

Dette er et nytt fag for Tingvoll kulturskole. Innhold og undervisningssted vil bli tilpasset avhengig av påmelding. Skapende skriving er et tilbud til de som ønsker å utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det bærende i uttrykket. Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling, ved å bruke begreper og tekster i ulike sammenhenger og på ulike plattformer, analogt og digitalt. Gjennom skapende skriving skal eleven lese for å skrive bedre, skrive for å lese bedre.

 

Kontaktinformasjon

Anne Stine Sæther
Lærer - Dans
E-post
Mobil 930 66 076
Unn C. Fyllingsnes
Lærer - Teater
E-post
Mobil 979 71 211