Bli elev

Har du lyst å lære deg et eller flere instrumenter, kunst, dans eller kanskje synge og spille i teater?

Kulturskolen benytter Speedadmin til administrasjon av elevplasser. Programmet gir elever, lærere og administrasjon større rom for å ha god dialog. 
Her kan du se din timeplan, brukerbetaling, årsplan og annen viktig informasjon. Du kan også oppdatere dine kontaktdetaljer selv.

Ved innmelding får hver elev tilsendt et passord for innlogging.  
Her vil du finne egen timeplan samt informasjon om konserter, påmelding etc.

Ved slutten av semesteret, må hver elev må bekrefte at de ønsker å fortsette ved påfølgende semester. Da må de sammen med foresatte foreta en re-registrering.

 Påmelding til kulturskolen