Meld inn ditt kulturminne

Du må ikke besvare alle tekstboksene under, kun navn på kulturminne, plassering av kulturminne og en kort beskrivelse av kulturminnet er obligatorisk.

For å gjøre arbeidet enklere for oss, ønsker vi derimot at dere er så detaljerte som mulig i registreringen, og at du legger ved navn og kontaktinformasjon så vi kan komme i kontakt med deg ved behov. 

Meld inn et kulturminne

Beskriv gjerne ved hjelp av gateadresser, eller nærmeste gateadresse og veibeksrivelse videre.Beskriv gjerne ved hjelp av gateadresser, eller nærmeste gateadresse og veibeksrivelse videre.
Forklar litt dypere historie, betydning, utforminger, eventuelle endringer osvForklar litt dypere historie, betydning, utforminger, eventuelle endringer osv


Felt merket med * må fylles ut