Tingvollhallen

Tingvollhallen ligger i Tingvollvågen, midt i skoleområdet ved Tingvoll Videregående skole, og Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hallen har full håndballbane på 40x20 meter, samt gulv og opplegg for innendørs friidrett. Gulvet ble rehabilitert og fikk nytt toppdekke sommeren 2011.

Det tildeles treningstider på ettermiddag/kveld og helger i Tingvollhallen en gang i året, i august. Søknadsfrist 1.juli. Eventuell ledig treningstid etter tildeling blir disponert av servicekontoret etter forespørsel. 

Unntak i 2018, hvor søknadsfristen er satt til 10.august.

 

På dagtid disponeres hallen av Tingvoll videregåendes skole. 

Leie av enkelttimer, endringer eller andre utleiespørsmål, send e-post til frivilligkoordinator. 

 
Husk å aktivere redigering for å skrive direkte i skjemaet. Gi filen du lagrer og sender oss navn på lag forening + leie Tingvollhallen.
 
 

 

Prisliste

Tingvollhallen 2018
Priser i kroner pr. time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
Trening
1/1 hall m/garderobe 183 235
1/2 hall m/garderobe 132 158
Enkelt garderobe 39 50
Vestibyle/kjøkken 71 89
Treningsstevne/-kamp (m/publikum) 224 243
Stevne/kamp, 1. time 462 592
- stevne/kamp, påfølgende timer 238 277
Tingvollhallen - 2018 Utstedelse av nøkkelkort
Utstedelse av nøkkelkort Pris 2018
Første gang 110
Erstatte tapt kort 210
Tingvollhallen
Andre arrangementer 2018
Hele kroner Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. døgn, 15% av brutto billettinntekter, Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall inntil 4 timer, 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.

Kontaktinformasjon

Torstein Gjetvik
Frivilligkoordinator Tingvoll frivilligsentral 
E-post
Mobil 414 28 810

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll