Tingvollhallen

Tingvollhallen ligger i Tingvollvågen, midt i skoleområdet ved Tingvoll Videregående skole, og Tingvoll barne- og ungdomsskole. Hallen har full håndballbane på 40x20 meter, samt gulv og opplegg for innendørs friidrett. Gulvet ble rehabilitert og fikk nytt toppdekke sommeren 2011.

Det tildeles treningstider på ettermiddag/kveld og helger i Tingvollhallen en gang i året, i august. Eventuell ledig treningstid etter tildeling blir disponert av servicekontoret etter forespørsel. 

Søknadsfrist 01.08.

 

På dagtid disponeres hallen av Tingvoll videregående skole. 

Leie av enkelttimer, endringer eller andre utleiespørsmål, send e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

 
Husk å aktivere redigering for å skrive direkte i skjemaet. Gi filen du lagrer og sender oss navn på lag forening + leie Tingvollhallen.
 
 

Prisliste

Tingvollhallen 2021
Priser i kroner pr. time Brukere under 18 år Brukere over 18 år
Trening
1/1 hall m/garderobe 193 249
1/2 hall m/garderobe 140 167
Enkelt garderobe 40 52
Vestibyle/kjøkken 73 92
Treningsstevne/-kamp (m/publikum) 236 257
Stevne/kamp, 1. time 488 626
- stevne/kamp, påfølgende timer 252 293
Tingvollhallen - Nøkkelkort
Utstedelse av nøkkelkort Pris 2021
Første gang 115,-
Erstatte tapt kort 215,-
Tingvollhallen - andre arrangement
Andre arrangementer 2021
Hele kroner Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. døgn, 15% av brutto billettinntekter, Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall pr. påfølgende døgn Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.
1/1 hall inntil 4 timer, 15% av brutto billettinntekter Det delegeres til rådmannen å fastsette prisen for kommersielle arrangement.

Kontaktinformasjon

Vidar Karlsen
Leder Servicekontoret / informasjonsansvarlig
E-post
Mobil 920 45 092

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll