Næringsfondet - Vekst for Tingvoll

Det kommunale næringsfondet Vekst for Tingvoll skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet fornyes hvert år. Det kan gis støtte til oppstartstilskudd, bedriftsutvikling og investeringer i bedrifter. For å kunne søke støtte må bedriften ha adresse i Tingvoll kommune.

Kommunen har fått tildelt ekstraordinært midler for 2020 fra Fylkeskommunen pågrunn av Covid-19. 

 

Saksgangen for næringsfondet

  1. Bedriften sender søknad via Regionalforvaltning. (*)
  2. Administrasjonen lager en innstilling for politisk behandling
  3. Søknaden blir behandlet i Utviklingsutvalget
  4. Bedriften får melding om vedtaket
  5. Prosjektet må være gjennomført innen 1 år.
  6. Bedriften må sende anmodning om utbetaling via Regionalforvaltning.

(*) Kommunen må ha mottatt søknaden før prosjektkostnader kan påløpe.

Søknadsfrist

Siden rammen ikke er brukt opp, blir søknader vurdert fortløpende. Det er viktig at søknaden har blitt sendt til kommunen senest 3 uker før møte i Utviklingsutvalget. møteplan

Søknad

Det er krav om at søknad skjer via portalen Regionalforvaltning

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Mobil 941 39 344

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll