Næringsfondet - Vekst for Tingvoll

Det kommunale næringsfondet Vekst for Tingvoll skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet fornyes hvert år. Det kan gis støtte til oppstartstilskudd, bedriftsutvikling og investeringer i bedrifter. For å kunne søke støtte må bedriften ha adresse i Tingvoll kommune.

Saksgangen for næringsfondet

  1. Bedriften sender søknad via Regionalforvaltning. (*)
  2. Administrasjonen lager en innstilling for politisk behandling
  3. Søknaden blir behandlet i Utviklingsutvalget
  4. Bedriften får melding om vedtaket
  5. Prosjektet må være gjennomført innen 1 år.
  6. Bedriften må sende anmodning om utbetaling via Regionalforvaltning.

(*) Kommunen må ha mottatt søknaden før prosjektkostnader kan påløpe.

Søknadsfrist

Vurderes fortløpende. Det er viktig at søknaden har blitt sendt til kommunen senest 2 uker før møte i Utviklingsutvalget (møteplan).

Søknad

Det er krav om at søknad skjer via portalen Regionalforvaltning

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Mobil 941 39 344

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll