Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" 

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

DEL 1 - Søknadsfrist 15.mars

 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

DEL 2 - Søknadsfrist 15. oktober

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Les mer om ordningen 

Søknadskjema (Altinn)

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Mobil 941 39 344

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll