Bruk av plantevernmidler i skog og utmark, i kantsoner og åkerholmer

Spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer er i utgangspunktet forbudt. Kommunen kan likevel etter søknad gi tillatelse dersom det er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet

Før det brukes plantevernmidler i skog og utmark må det sendes melding til kommunen. Tiltak i områder større enn 15 dekar er søknadspliktige.

Skjema for søknader og meldinger til kommunen (skog, utmark, kantsoner og åkerholmer).

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Telefon 71 53 24 42
Mobil 991 51 436

Åpningstider

Ring oss: 71 53 24 00

Skriv til oss

Organisasjonsnummer:
964 981 515

Kommunenummer: 1560.

Postadresse:
Tingvoll kommune,
Midtvågvegen 2,
6630 Tingvoll.

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll