Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" 

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

> DEL 1 - Søknadsfrist 15.mars

 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

> DEL 2 - Søknadsfrist 15. oktober

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Les mer om ordningen og søknadskjema 
 

> Etterregistrering av enkelte opplysninger

Enkelte opplysninger kan etterregistreres i søknaden frem til om med 10 januar året etter søknadsåret. Dette kan være avløseravgifter og dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober. Mer informasjon