Organisert beitebruk

Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift. Formålet er å legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka, samt å redusere tap av dyr på beite. 

For å kunne søke om tilskudd må foretakene være organisert i beitelag godkjent av kommunen. Beitelag må bestå av minst to aktive medlemmer med dyr på utmarksbeite. Søknaden om tilskudd skal leveres elektronisk.

 

Søknadsfrist: 1. november - Elektronisk søknadsskjema

Mer informasjon om ordningen - Landbruksdirektoratet