Næringsfondet/landbruksfondet

Fra 9.6.22 ble landbruksfondet slått sammen med næringsfondet Vekst for Tingvoll med felles vedtekter.

Gjennom dette næringsfondet kan du søke støtte til tiltak som ikke dekkes gjennom andre ordninger.

Utfyllende opplysninger finner du her