Påkjørsel av vilt og fallvilt

Er du uheldig og kjører på et vilt er det lovpålagt å varsle om dette!

Hvis du er uheldig og kjører på f.eks. en hjort gjør du følgende:

 

- Ta på deg bilens refleks-/markeringsvest.

- Er det personskade så gi førstehjelp/ring 113 hvis nødvendig.

- Ring POLITI på telefon nr. 02800 og følg instruksjoner fra politiet.

- Sett ut varseltrekant hvis bilen din eller viltet er i veibanen.

- Merk stedet med viltbånd, plastpose eller noe lignende.

- IKKE forsøk å avlive evt. skadd dyr selv. Overlat dette til kommunens trenede ettersøkspersonell.

- IKKE følg etter et skadd dyr selv. Dette kan vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

- Politiet vil ta kontakt med kommune og kommunen iverksetter ettersøk når det er påkrevd.

- Ved skade på kjøretøyet ditt, kan du kontakte kommunen for å få en bekreftelse på at du varslet korrekt og du vil dermed kunne slippe egenandel ved materiell skade.

 

Viltforvaltningen i kommunen har ansvar for håndtering av skadd vilt f. eks trafikkskadd vilt og ved andre årsaker innenfor kommunens grenser. Ordningen gjelder i hovedsak større vilt som hjort, rådyr og elg. Mattilsynet har ansvar etter dyrevelferdsloven. Hvis dyret er dødt på stedet blir ikke kommunen kontaktet, men kun Statens veivesen. Tingvoll kommune vil gjerne ha en telefon fra deg slik at vi kan registrere påkjørselen i fallviltregisteret.

Ha alltid viltbånd i bilen. I Tingvoll kan du få dette hos Servicekontoret i kommunehuset, og hos viltansvarlig kommunen.

 

Fallvilt:

Hjortevilt som blir funnet døde er viltfondets eiendom. Det samme gjelder for ulike rovdyr og rovfugler. Ta kontakt med kommunens viltforvalter hvis du finner slike dyr/fugler. Kommunen er pålagt å føre statistikk over fallvilt i www.hjorteviltregisteret.no