Vaksinering studenter

Utenlandsstudenter bes sende en SMS til 469 34 659 for å få satt opp en plan for vaksinedose 1 og 2 i sommer. 

Øvrige studenter oppfordres til å ta imot tilbud om første dose i kommunen de er folkeregistrert i.

Videre legges det opp til at de skal få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter studiestart.