Vaksinering

Vaksinasjon mot korona i Tingvoll kommune
 
Vaksinasjon mot korona er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Vaksinen er gratis og frivillig.
 
Vaksinasjon foregår i Straumsnes (Idretts- og Skytterhuset Leite - Straumsnesvegen 353) og på Tingvoll (Sellanrå - Sellanråvegen 10).
 
Du vil bli kontaktet pr telefon av vaksinasjonskoordinator når det er din tur å få vaksine.
Tingvoll kommune har oversikt over alle som har folkeregistrert adresse i Tingvoll pr desember 2020.
Din fastlege må angi hvilken prioriteringsgruppe du er i.
 
Foreløpig er det ikke nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Helsemyndighetene har gitt følgende prioritering av risikogruppene:
1. beboere i sykehjem
2. alder 85 år og eldre
3. alder 75-84 år
4. alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig forløp.
5. alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (definert av FHI)
6. alder 45.54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
8. alder 55-64 år 9. alder 45-54 år
Helsepersonell vaksineres parallelt med risikogruppene i tråd med anbefalingene fra FHI.