Støttekontakter

Kjære støttekontakt. Med bakgrunn i anbefalinger fra Helsedirektoratet gjelder følgende i perioden fram til 15.04.20. Det åpnes for at du kan ha kontakt med den personen du er støttekontakt for, med følgende restriksjoner:

  • Gåturer, en-til-en kan per nå opprettholdes dersom generelle føringer for smittevern opprettholdes og sikres.
  • Unngå fysisk kontakt /avstand på 2 meter.
  • Før møter mellom støttekontakt og bruker avtales, skal det gjennomføres telefonkontakt for å avklare helsetilstand/symptomer. Hvis tvil eller uklart helsetilstand, anbefales kun kontakt per telefon
  • Hjemmebesøk anbefales ikke, men oppretthold gjerne telefonkontakt. Telefonsamtaler skrives i timeliste.
  • Det er ikke et krav om at du skal tilby gåturer, men det åpnes nå for denne muligheten. Du som er støttekontakt må selvfølgelig selv synes at det er greit.