Status vaksinering

Status vaksiner

23.04.2021:

Alle innbyggere i Tingvoll over 70 år skal nå ha fått tilbud om vaksine.

Vi vaksinerer nå prioriteringsgruppe 4. Dette er personer i alderen 65-74 år og 18-64 år med underliggende sykdom/tilstand som gir høy risiko for alvorlig sykdom.

Oversikt over antall vaksinerte i Tingvoll kommune finner du på FHI sine nettsider: 

Prioriterte grupper:

Gruppe 1: Beboere i sykehjem og kritisk helsepersonell (Ferdig)

Gruppe 2: Alder 85 år og eldre og kritisk helsepersonell (Ferdig)

Gruppe 3: Alder 75-84 år (Ferdig)

Gruppe 4: Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 8: Alder 55-64 år

Gruppe 9: Alder 45-54 år

Comirnaty fra BioNTech og Pfizer: Dose 2 skal settes 21 dager etter dose 1. Fra 15.mars er intervallet økt til 6 uker mellom dose 1 og dose 2.

Vaksinen fra AstraZeneca: Dose 2 skal settes 9-12 uker etter dose 1.

En del innbyggere under 65 år fikk tilbud om vaksinen fra AstraZeneca i uke 9 pga at vaksinen ikke var anbefalt til personer over 65 år. I uke 10 ble vaksinen anbefalt til også personer over 65 år, og vi har derfor gått tilbake til opprinnelig rekkefølge for vaksinering. Det vil si at eldre får tilbud om vaksine før yngre aldersgrupper. FHI og legemiddelverket stanset all bruk av AstraZeneca-vaksinen 11.03.2021 for å undersøke om det er sammenheng mellom blodpropp og vaksinen.

Koronavaksinering i Tingvoll, gjennomførte og planlagte

Tidspunkt

Uke 18

Sted

Leite

Første dose

65

Andre dose

61

Totalt antall doser

126

 

 

Tidspunkt

Uke 17

Sted

Tingvoll

Første dose

97

Andre dose

64

Totalt antall doser

161

 

Tidspunkt

Uke 16

Sted

Tingvoll

Første dose

98

Andre dose

0

Totalt antall doser

98

 

Tidspunkt

 

Uke 15

Sted

Leite

Første dose

111

Andre dose

1

Totalt antall doser

112

 

 

Tidspunkt

 

 

Uke 14

Sted

Tingvoll

Første dose

97

Andre dose

1

Totalt antall doser

98

 

Tidspunkt

Uke 13

Sted

Tingvoll

Første dose

40

Andre dose

16

Totalt antall doser

56

 

Tidspunkt

Uke 12

Sted

Leite

Første dose

61

Andre dose

2

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 11

Sted

Tingvoll

Første dose

63

Andre dose

0

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 10

Sted

Tingvoll

Første dose

16

Andre dose

40

Totalt antall doser

56

 

Tidspunkt

Uke 9

Sted

Einset

Første dose

121

Andre dose

48

Totalt antall doser

169

 

Tidspunkt

Uke 8

Sted

Tingvoll

Første dose

0

Andre dose

49

Totalt antall doser

49

 

Tidspunkt

Uke 7

Sted

Tingvoll

Første dose

41

Andre dose

22

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 6

Sted

Einset

Første dose

50

Andre dose

20

Totalt antall doser

70

 

Tidspunkt

Uke 5

Sted

Tingvoll

Første dose

49

Andre dose

14

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 4

Sted

Tingvoll

Første dose

21

Andre dose

21

Totalt antall doser

42

 

Tidspunkt

Uke 3

Sted

Einset

Første dose

21

Andre dose

0

Totalt antall doser

21

 

Tidspunkt

Uke 2

Sted

Tingvoll

Første dose

14

Andre dose

0

Totalt antall doser

14

 

Tidspunkt

Uke 1

Sted

Tingvoll

Første dose

21

Andre dose

0

Totalt antall doser

21