Status vaksinering

Status vaksiner

06.05.2021:

Alle innbyggere i Tingvoll over 65 år skal nå ha fått tilbud om vaksine.              

Vi vaksinerer nå innbyggere i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7.

Oversikt over antall vaksinerte i Tingvoll kommune finner du på FHI sine nettsider

Prioriterte grupper:

Gruppe 1: Beboere i sykehjem og kritisk helsepersonell

Gruppe 2: Alder 85 år og eldre og kritisk helsepersonell

Gruppe 3: Alder 75-84 år

Gruppe 4: Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 med sykdommer og tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Gruppe 8: Alder 55-64 år

Gruppe 9: Alder 45-54 år

Comirnaty fra BioNTech og Pfizer: Dose 2 skal settes 21 dager etter dose 1. Fra 15.mars er intervallet økt til 6 uker mellom dose 1 og dose 2.

Vaksinen fra AstraZeneca: FHI anbefaler nå at de som fikk første vaksinedose fra AstraZeneca skal tilbys andre dose fra Pfizer 12 uker etter første dose ble satt.

En del innbyggere under 65 år fikk tilbud om vaksinen fra AstraZeneca i uke 9 pga at vaksinen ikke var anbefalt til personer over 65 år. I uke 10 ble vaksinen anbefalt til også personer over 65 år, og vi har derfor gått tilbake til opprinnelig rekkefølge for vaksinering. Det vil si at eldre får tilbud om vaksine før yngre aldersgrupper. FHI og legemiddelverket stanset all bruk av AstraZeneca-vaksinen 11.03.2021.

Koronavaksinering i Tingvoll, gjennomførte og planlagte

Tidspunkt

Uke 20

Sted

Sellanrå

Første dose

1

Andre dose

97

Totalt antall doser

98

 

Tidspunkt

Uke 19

Sted

Sellanrå

Første dose

50

Andre dose

41

Totalt antall doser

91

 

Tidspunkt

 

Uke 18

Sted

Leite

Første dose

68

Andre dose

58

Totalt antall doser

126

 

Tidspunkt

Uke 17

Sted

Tingvoll

Første dose

97

Andre dose

64

Totalt antall doser

161

 

Tidspunkt

Uke 16

Sted

Tingvoll

Første dose

98

Andre dose

0

Totalt antall doser

98

 

Tidspunkt

 

Uke 15

Sted

Leite

Første dose

111

Andre dose

1

Totalt antall doser

112

 

 

Tidspunkt

 

 

Uke 14

Sted

Tingvoll

Første dose

97

Andre dose

1

Totalt antall doser

98

 

Tidspunkt

Uke 13

Sted

Tingvoll

Første dose

40

Andre dose

16

Totalt antall doser

56

 

Tidspunkt

Uke 12

Sted

Leite

Første dose

61

Andre dose

2

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 11

Sted

Tingvoll

Første dose

63

Andre dose

0

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 10

Sted

Tingvoll

Første dose

16

Andre dose

40

Totalt antall doser

56

 

Tidspunkt

Uke 9

Sted

Einset

Første dose

121

Andre dose

48

Totalt antall doser

169

 

Tidspunkt

Uke 8

Sted

Tingvoll

Første dose

0

Andre dose

49

Totalt antall doser

49

 

Tidspunkt

Uke 7

Sted

Tingvoll

Første dose

41

Andre dose

22

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 6

Sted

Einset

Første dose

50

Andre dose

20

Totalt antall doser

70

 

Tidspunkt

Uke 5

Sted

Tingvoll

Første dose

49

Andre dose

14

Totalt antall doser

63

 

Tidspunkt

Uke 4

Sted

Tingvoll

Første dose

21

Andre dose

21

Totalt antall doser

42

 

Tidspunkt

Uke 3

Sted

Einset

Første dose

21

Andre dose

0

Totalt antall doser

21

 

Tidspunkt

Uke 2

Sted

Tingvoll

Første dose

14

Andre dose

0

Totalt antall doser

14

 

Tidspunkt

Uke 1

Sted

Tingvoll

Første dose

21

Andre dose

0

Totalt antall doser

21