Rett og plikt til grunnskoleopplæring under utbrudd av covid-19

Etter at skolene har åpnet kan elever i risikogrupper eller som har nær familie i risikogrupper fremdeles få opplæring hjemme.

Det er gitt informasjon om hvem som er i risikogrupper i veilederne om smittevern i skoler

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/spesielle-hensyn/#barn-med-kroniske-sykdommer

Tingvoll kommune krever at det fremlegges legeerklæring.

Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

OPL § 2-1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Regelverket gjør det mulig for foreldre å ta barna ut av skolen og undervise egne barn hjemme. Det er foreldrene som da har ansvaret for å gi barna opplæring, tilsvarende opplæringen i skolen. Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lengre er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har ikke eleven rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen.

Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

Melding om hjemmeundervisning gis gjennom å sende en epost til kommunen i sikker sone e-dialog.

For å bruke tjenesten, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID med mer).

Send sikker epost her

Kontaktinformasjon

Christina Adelhardt
Oppvekstleder
E-post
Mobil 957 05 310