Korona - Retningslinjer for ansatte i kommunen

Tiltak på arbeidsplassene 

 

Retningslinjer for ansatte i kommunen 

Dette er retningslinjer som gjelder for alle ansatte i kommunen. I tillegg vil det kunne være egne regler på en del av arbeidsstedene.  

 • Alle som er friske skal komme på jobb.
 • Dersom du har luftveissymptomer eller andre symptomer som kan skyldes koronaviruset, skal du holde deg hjemme, hvis ikke din nærmeste leder har bestemt noe annet. Er du i tvil om du kan være smittet, kontakter du Tingvoll legesenter på telefon 71 53 24 50 eller på legesenterets SMS-tjeneste – https://tlege.no.
 •  Alle med symptomer kan testes etter avtale med Tingvoll legesenter, fastlegen eller legevakten. 
 • Ansatte i risikogruppene anbefales fortsatt hjemmekontor.  
  Ansatte som ønsker å benytte hjemmekontor på grunn av at de mener at de er i en risikogruppe, skal ha en bekreftelse fra sin fastlege om dette.
  Avtale om hjemmekontor skal alltid avtales med nærmeste leder. 
 • Husk god hånd- og hostehygiene. Vask eller sprit hendene når du kommer inn på arbeidsstedet ditt og når du går inn i fellesarealer 
 • Hold avstand til kolleger, besøkende og brukere, minst en meter, helst to meter hvis det er mulig. 
 • Kolleger kan spise lunsj sammen når avstandsreglene overholdes. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt. 
 • Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver dersom smittesituasjonen forandrer seg. 
 • Ansatte kan pålegges endring av ferie dersom smittesituasjonen forandrer seg. 
 • På reise må du følge de nasjonale reiserådene. Smittevernråd for reise
 • Tjenestereiser skal begrenses og må eventuelt avtales med leder. Du må følge de nasjonale reiserådene: Reiseråd 
 • Bruk digitale møter når det er hensiktsmessig. Det er også mulig å holde fysiske møter når smittevernreglene kan overholdes.

For møter med mellom 20 og 50 deltakere må du følge reglene for arrangementer på offentlig sted.  

Innendørs på offentlig sted:

 • er det tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter.
 • er det tillatt med inntil 200 personer dersom det er fastmonterte seter

Innkalling til møter kommunal regi

Når det innkalles til åpne, offentlige fysiske møter, skal denne teksten følge med innkallingen: 

Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer. 

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme. 

Som interne rutiner for fysiske møter skal det være en definert person som har ansvar for at: 

 • Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn. 
 • Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand en meter (helst to meter). 
 • Alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer. 
 • Det ikke er mer enn 50 personer til stede (det er tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter)

 

Permisjon med lønn

Ansatte kan få permisjon med lønn for å være hjemme med barn fordi barnehage eller skole stenges.

Ansatte har rett få permisjon med lønn etter disse bestemmelsene:

Permisjonsretten gjelder ut det det året barnet fyller 12 år.

 • 10 dager pr. kalenderår ved omsorg for 1-2 barn
 • 15 dager pr. kalenderår ved omsorg for 3 eller flere barn
 • 20 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen for 1-2 barn
 • 30 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen for 3 eller flere barn

Du søker om permisjon i Visma.

Dersom du trenger flere dager med permisjon, kan det søkes NAV om omsorgspenger. 

Her finner du mer informasjon om koronaviruset:

Omsorgspenger og koronaviruset

Informasjon om koronaviruset.