Regler for ansatte

Tingvoll kommune har følgende regler for å redusere smitterisiko for koronavirus (oppdatert 12.03.2020)

Ansattportal

For ansatte i Tingvoll kommune:

  • Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
  • Ansatte oppfordres til å begrense sin deltakelse på kultur- og idrettsarrangement.
  • Ansatte bør ikke reise til utlandet. Hvis ansatte reiser til utlandet må det påregnes 14 dagers karantene.
  • Ansatte må påregne endringer i sin arbeidsoppgaver.
  • Alle møter vurderes gjennomført på Skype/video.
  • Eventuelt hjemmekontor avtales med nærmeste leder.

Permisjon med lønn

Ansatte kan få permisjon med lønn for å være hjemme med barn fordi barnehage eller skole stenges.

Ansatte har rett få permisjon med lønn etter disse bestemmelsene:

Permisjonsretten gjelder ut det det året barnet fyller 12 år.

  • 10 dager pr. kalenderår ved omsorg for 1-2 barn
  • 15 dager pr. kalenderår ved omsorg for 3 eller flere barn
  • 20 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen for 1-2 barn
  • 30 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen for 3 eller flere barn

Du søker om permisjon i Visma.

Dersom du trenger flere dager med permisjon, kan det søkes NAV om omsorgspenger. 

Her finner du mer informasjon om koronaviruset:

Omsorgspenger og koronaviruset

Informasjon om koronaviruset.