Regler for ansatte og vikarer

Regler for ansatte og vikarer

Regjeringa har bestemt at vi går til en normal hverdag fra lørdag 25. september kl 16. Fra det tidspunktet har vi ingen spesielle smittevernregler for ansatte i Tingvoll kommune, men du skal fortsatt holde deg hjemme fra jobb hvis du blir syk. 

Hold deg hjemme ved behov, men bare når du skal

  • Ikke kom på jobb dersom du er syk. Dette gjelder også deg som er fullvaksinert.
  • Får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du testes - selv om du er fullvaksinert. Hold deg hjemme til du har fått negativt prøvesvar og har god allmenntilstand (altså føler deg frisk og er feberfri).
  • Når du har testet negativt, kan du gå på jobb selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
  • Dersom noen i husstanden er syk, kan du møte på jobb som vanlig.

For deg som jobber i helse og omsorg:

  • Er du ansatt på sykehjem eller i hjemmesykepleien og har direkte pasientkontakt? Da ønsker Tingvoll kommune å kjenne til vaksinestatusen din. Du er ikke pliktig til å oppgi den, men du anses som uvaksinert dersom du ikke gjør det. Oppgi status til din leder.
  • Uvaksinerte eller delvis vaksinerte ansatte skal bruke munnbind i alle situasjoner hvor det er umulig å holde én meters avstand til pasienter og andre ansatte.  
  • Uvaksinerte eller delvis vaksinerte ansatte skal bruke hansker i alle situasjoner der fysisk berøring med pasienter er nødvendig. Dersom det ikke er praktisk mulig å bruke hansker, skal det gjennomføres grundig håndhygiene før og etter fysisk berøring.
  • Har du kontakt med en pasient eller bruker (i sykehjem og hjemmetjeneste) som har fått påvist korona, skal du bruke hansker og munnbind i 10 dager fra pasienten fikk påvist sykdommen. Det gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte ansatte.