Pressemelding fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 14.01.2022

Smittesituasjonen i Tingvoll kommune er per dags dato oversiktlig. Vi forholder oss til de nye nasjonale anbefalingene.

Skoler og barnehager

Dette innebærer grønt nivå på barnehagene og skolene. Hvis smittesituasjonen endrer seg, kan dette endres på kort varsel.

Helseinstitusjoner

På helseinstitusjonene våre blir ytterdøra nå åpen på dagtid. Besøkende bes om selv å registrere seg ved hovedinngangen ved ankomst.  Vi ber om at besøkende ikke oppholder seg i fellesareal. Ansatte og besøkende skal utføre hånddesinfeksjon ved ankomst, og skal fortsatt ha munnbind når avstand ikke kan overholdes. Presiserer igjen at besøkende ikke må komme på besøk ved tegn på sykdom/når de er syke.

Svømmehallen og kommunale idrettsbygg:

I Tingvollhallen og Nordmørshallen kan enkeltkamper for lagidretter gjennomføres, men turneringer må utsettes. Trening for barn og unge gjennomføres med en anbefalt gruppestørrelse på omtrent 20 personer.

For voksne over 20 år er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Dette innebærer at kontaktsport for denne aldersgruppen utgår inntil nasjonale retningslinjer endres.

Svømmehallen holder åpent for alle grupper og publikum for maks 20 personer og 1 meters avstand. Det betyr at det for voksne vil bli adgangsbegrensning på 10 personer i hver garderobe, og maksimalt 20 personer samtidig i svømmehallen.

Tingvoll kulturskole

Alle undervisning går som normalt innenfor nasjonale retningslinjer med 1 meter avstand og grupper omtrent 20 personer. Straumsnes skolekorps kan har øvinger normalt. På dans er ingen grupper over 20 elever.  Individuell undervisning går som normalt innenfor smittevernfaglige råd.

Kommunehuset

Alle ansatte som kan gjøre jobben sin fra hjemmekontor, skal gjøre det. Om ansatte er i tvil om hvordan det skal foregå, ta kontakt med leder for å avtale nærmere. På grunn av hjemmekontor er det få ansatte på kommunehuset. Dersom publikum har behov for å møte ansatte avtales dette per telefon eller epost.

Hurtigtester

Hurtigtester kan hentes gratis på kommunehuset hverdager i perioden 09:00 – 15:00. Testene er plassert i yttergangen for selvbetjening.

Med vennlig hilsen

Ingrid Waagen og Odd-Arild Bugge