Redusert politisk aktivitet

Saker som kan utsettes til situasjonen har normalisert seg blir utsatt. De politiske møtene som må gjennomføres, gjennomføres på nett.

 

Formannskapsmøte 31.03 blir gjennomført på Teams.