Smitte i Tingvoll kommune - oppdatering 13.01.2021

Tirsdag ble fem personer testet positiv på hurtigtester på covid-19 ved Tingvoll Asylmottak. To av personene er elever i 1. og 3. klasse TBU. Hurtigtesting av elevene i klassene ga ingen positive prøver.

I går onsdag ble alle 135 beboere ved mottaket testet vha. hurtigtest. Vi fikk fire positive. Dette medførte at vi har satt en avdeling med 8 beboere i karantene. Vi intensiverer vaksinasjonen av beboere og vil sette ca. 30 vaksiner i dag for å minste muligheten for utbrudd og spredning av smitte frem i tid.

Kohorttesting av alle klassene ved Tingvoll VGS tirsdag avslørte smitte i klassen Norskopplæring 1. Ved individuell testing i går har vi identifisert en positiv person som er satt i isolasjon.

Siste seks dager har vi fem personer med bekreftet positiv PCR i den øvrige befolkning. Fire av dem har smittevei fra Kr.sund og den femte har ukjent smittevei. To av disse testet negativt på hurtigtest flere dager etter eksponering for smitte. Alle er i relativ god allmenntilstand

Hurtigtester har dårligere følsomhet for omicron-mutasjonen som dominerer nå. Selv med negativ hurtigtest er det viktig at man følger smittevern-anbefalingene og ev. reteste med PCR.

Med vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune