Koronaviruset: Når skal du kontakte lege?

 

Til alle som har fått time ved Tingvoll legesenter

ADGANGSKONTROLL

Vi er det eneste legekontoret i vår kommune. Derfor er det svært viktig å unngå at vi får smitte inn på kontoret.

Derfor oppfordres det til alle overholder følgende:
- ikke oppsøk legesenteret uten avtale
- ved nyoppståtte luftveisplager skal legesenteret kontaktes på telefon før timen.

 www.tlege.no 

Legevakta har nå flyttet til Frei Rådhus med åpning 

Legevakta har førstelinjeansvar for liv og helse til innbyggerne i Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes.

Når dette er over, flytter legevakta tilbake til sykehuset. Flyttingen medfører noe lengre reise for pasienter i Averøy og Kristiansund, men det blir tilsvarende kortere for pasienter fra Tingvoll og Gjemnes.

Telefonnummeret til legevakta er det samme: 116117

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at de som sitter i hjemmekarantene, vil ikke lenger bli testet. De skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Følgende skal nå testes for covid-19:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

Generelle råd:

  • Det er alltid viktig med god forebygging av smitte! For å hindre smitte bør du unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hold minst èn meters avstand til personer med luftveisinfeksjoner, og nys/host i et papirtørkle som kastes etterpå
  • God håndhygiene, både hos friske og syke, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 
  • Heng opp plakater med smittevernråd der hvor folk ferdes! Du finner dem på Helsedirektoratets nettsider.

Alle råd og fakta om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.
 

Til deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Tingvoll kommune som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus skal være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Dette er i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 
Du har rett til sykemelding. Det gjelder også dersom legen din ikke vet sikkert om du er smittebærer. Les mer sykemeldinger i forbindelse med koronavirus på nav.no

Hensikten med sykemeldingen er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.