Karantenebestemmelser oppdatert 30.03.2020

Tingvoll kommune følger nasjonale retningslinjer
Helsenorge.no her finner du nasjonale anbefalinger.
 

Camping og hytteliv

Vurderer du båttur, camping eller opphold på hytta di? Da må du gjøre deg kjent med disse lokale og nasjonale bestemmelsene:

Campingplasser og gjestehavner

For å stoppe spredning av koronaviruset har kommuneoverlegen i Tingvoll bestemt at:

1. Felles sanitæranlegg, kjøkken og oppholdsrom ved alle campingplasser og gjestehavner i Tingvoll kommune må holdes stengt.

2. Overnatting på campingplasser i Tingvoll kommune er bare tillatt i boenheter, campingvogner, bobiler og tilsvarende som har toalett og kjøkken.

Det samme gjelder for overnatting i båter i gjestehavn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i smittevernloven, og gjelder fra 3. april 2020 og inntil nytt vedtak er fattet.

Når skal jeg være hjemme og når gjelder karantene eller isolasjon?

Hvilke anbefalinger gjelder for meg?

Nå skal alle holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. De som kan være smittet av koronavirus, men som ikke er syke, skal i karantene. De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon.

24. mars 2020 informerte regjeringen om skjerpede anbefalinger om å holde avstand. Disse anbefalingene trer i kraft 27. mars, men vi anbefaler å følge dem allerede nå.

Befolkningen generelt

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. I det offentlige rom bør vi holde minst én meters avstand til andre mennesker. Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Det er viktig å fortsette å vaske hendene hyppig og grundig. Det vil blant annet si å vaske hendene før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet.

Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til én dag etter at du har blitt frisk. De du bor sammen med kan fortsatt gå ut, men må følge med på egne symptomer. Dette gjelder også for helsepersonell.

​Hvorfor skal alle med symptomer på luftveisinfeksjon holde seg hjemme ett døgn etter at symptomene er borte?

Det vil være en stor gruppe som har symptomer på luftveisinfeksjoner. Norge tester mange for COVID-19, og frem til nå har kun om lag 5 prosent av alle de testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord svært mange med luftveisinfeksjoner hvor symptomene skyldes noe annet enn koronavirussykdom. Foreløpige funn tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Derfor er det et generelt råd at hele denne store gruppa skal holde seg hjemme til ett døgn etter at symptomene er borte.

Hjemmekarantene

Det er to grupper som skal i karantene:

  • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.
  • Dersom du har hatt nærkontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Hvem dette gjelder, blir definert av helsetjenesten i samarbeid med den smittede, og du får beskjed dersom dette gjelder deg. Med nærkontakt menes kontakt med en smittet person med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Du skal være i karantene i minst 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene fram til den syke ikke lenger er isolert, minst 14 dager etter at karantenen startet.

Dersom du testes for koronavirus mens du er i karantene, og denne testen er negativ, skal du fremdeles fullføre karanteneperioden på 14 dager.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om testing for koronavirus.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

  • vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten
  • sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap)
  • øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Hjemmeisolering

Du skal isoleres dersom du har fått påvist koronavirus

Du isoleres i hjemmet, eller eventuelt i helseinstitusjon eller et annet sted ved behov.

Hva kan jeg gjøre og ikke gjøre?

Befolkningen generelt

Som nevnt, skal alle nå holde mer avstand enn vanlig. Det vil si minst én meters avstand på offentlige steder til mennesker du ikke er i familie eller samme husstand med. Du kan ta kollektivtransport så lenge du passer på å holde avstand til andre passasjerer.

Dersom du har mulighet, benytt hjemmekontor. Dersom du ikke har hjemmekontor, bør du ha minst to meters avstand til kollegene dine.

Det er viktig at vi alle kun gjennomfører helt nødvendige reiser, også innenlands.

Besøk og samvær bør begrenses. Dersom du får besøk bør antall du har nær kontakt med begrenses. Friske barn kan være sammen i små grupper, men det bør tilstrebes å ha faste lekevenner gjennom hele perioden. Å leke ute medfører mindre smitterisiko enn å leke inne. Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Dersom du tilhører en risikogruppe, er rådene ekstra viktige for deg.

Til slutt, ta vare på hverandre og unngå stigmatisering og utestenging. Tenk over om det er noen som kunne trenge en ekstra telefonsamtale i denne perioden. Dette er tiden for ekstra omtanke i hverdagen.

Hjemmekarantene

Når du er i hjemmekarantene skal du holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport.

Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand, og du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Dersom du utvikler feber eller luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Les mer om dette på regjeringens nettsider

Det gis unntak for personer i karantene som bor sammen med et hustandsmedlem som er i isolasjon med påvist koronavirus.

Personer som er i karantene fordi de bor sammen med en som er bekreftet smittet, kan dermed overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

Folkehelseinstituttet (FHI) har egne råd til personer i hjemmekarantene.

Folkehelseinstituttet har oversatt informasjon til personer som må holde seg hjemme til 26 ulike språk. Dokumentene finnes her.

Hjemmeisolasjon

Dersom du har fått påvist koronavirus må du isoleres.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er helt frisk. Folkehelseinstituttet (FHI) har informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Folkehelseinstituttet (FHI) har egne råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon. Det er vanlig å bli bekymret,  anspent, irritert, rastløs og ha vansker med å konsentrere seg. Mange blir triste, føler seg ensomme eller sliter med å sove. For de fleste vil imidlertid karantene- og isolasjonsperioden gå fint, og eventuelle psykososiale reaksjoner være forbigående.

Når man blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon, endrer hverdagen seg for hele familien. Man kan ikke gå på jobb, skole, i barnehagen eller møte andre på samme måte som før. Det fører ofte til at man er mindre fysisk aktiv, spiser mindre regelmessig, og kanskje sover mye mer eller mindre enn normalt. De fleste har mye skjermtid.

Gode tiltak for berørte

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd

Det kommer mye viktig informasjon og nyttige råd, men overdrevent fokus på nyhetsoppdateringer kan ta for mye plass i hverdagen og bidra til bekymring. Ønsker du å holde deg oppdatert, bruk pålitelige kilder som Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider.

Lag struktur på dagen

I en hjemmesituasjon blir det viktig å skape nye rutiner. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme. Skole og jobb bidrar for mange til struktur, mening og trygghet i hverdagen. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer.

Sørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys

Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. Ved uteaktivitet, følg helsemyndighetens anbefalinger.

Oppretthold sosial kontakt

Selv om du er i hjemmekarantene eller isolasjon, er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer.

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon

Yngre og eldre barn kan ha ulike reaksjoner på å være i hjemmekarantene eller isolasjon. Noen kan føle seg stresset, trist, redd, sint eller irritert, mens andre ikke har noen vonde følelser knyttet til å være i karantene. Noen får vondt i magen, hodet eller deler av kroppen, og man kan lure på om man er syk.

Man kan også være redd for at foreldre eller søsken er syke. Alle disse følelsene er vanlige. Og for de aller fleste vil disse reaksjonene gå over. Det kan likevel være utfordrende for hele familien når hverdagen endrer seg på denne måten.

Vi vet at det er flere ting som kan være fint å gjøre når man er i en situasjon der man må være i karantene som familie med barn:

Snakk med barna

Barn trenger forståelig informasjon om hvorfor de er i karantene eller isolert, og hva de selv kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de gjør en innsats for å forhindre at andre blir smittet ved å være i karantene. Spør hva barna lurer på, og gi tydelige svar. Husk at barn får med seg mer enn du tror. Barn kan også føle skyld for situasjonen, eller bli veldig redde. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør hva de har fått med seg av informasjon og nyheter, og svar på det de lurer på.

Trygghet smitter

Når du er trygg, blir barna trygge. Når barn er redde, trenger de trøst og omsorg. Ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Skap trygghet ved å anerkjenne barnets følelser, og hjelp barnet å håndtere alle følelser. De kan trenge at voksne er litt ekstra tålmodighet i denne fasen.

Hold på rutinene

Selv om man ikke kan gå i barnehagen eller på skolen, er det lurt å ha faste aktiviteter hver dag – som å stå opp og legge seg til vanlig tid, være fysisk aktiv og gjøre skolearbeid. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet senker stress i kroppen både hos barn og voksne. Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde og/eller syke. Ha faste trygge leggerutiner. Unngå at barna sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over.

Sosial kontakt

Ha kontakt med venner og familie på sosiale medier og telefon. Det er både støttende, oppmuntrende og senker stress.

Gjør det som fungerer for dere

Gjør ting du og familien din liker å gjøre som å se film, lese bøker, høre på musikk eller lydbok. Familietid kan være positivt, men respekter også at barn kan trenge tid alene.

Information about the coronavirus in different languages