Status i Tingvoll kommune

 

 
 

Status i Tingvoll kommune 04.01.2021

 

Tingvoll kommune følger de nasjonale retningslinjene som gjelder fra 4. januar 2020. Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Presiseringer som gjelder Tingvoll kommune:

Oppvekstsektoren

 • Grunnskoletilbudet opprettholdes. For elevene i ungdomsskolen iverksettes de smitteverntiltakene som må til for å innfri kravene til «rød sone». Elevene møter på skole og i SFO som vanlig. Skoleskyssen er tilpasset anbefalte smitteverntiltak.

 • Kulturskolen stenges frem til 18.januar. Alternativt blir det digital undervisning. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.

 • Det opprettholdes normal drift i barnehagene med de smitteverntiltakene som gjelder

Helse og omsorg 

 • Besøk på sjukeheimen og Vonheim; institusjonene er åpne for besøk, se nærmere beskrivelse av dette her

 • Driften ved aktivitetssenteret på Vonheim opprettholdes med små endringer: Ulike grupper inviteres til bestemte dager i uken. Nærmer informasjon om dette vil bli gitt til de dette gjelder.

 • Fysioterapi og ergoterapi tar imot pasienter som før med de smitteverntiltakene som gjelder.

 • Tiltaket "Sterk og stødig" stoppes i 14 dager.

Fritids- og kulturaktiviteter

Idrettshall og svømmehall holdes stengt på ettermiddag og kveld i 14 dager

 

Gjeldende fra 04.12.2020

 

Kommunehuset 

Kommunehuset har åpent fra 09-14 hverdager for besøkende som har avtale.

Kjøreregler ved besøk på kommunehuset

 • Alle besøk på kommunehuset skal avtales på forhånd. Servicekontoret eller saksbehandler foretar booking av møte.

 • Alle besøk skal registreres. Vi oppbevarer listene i 2 uker etter besøk.

 • Husk regler om avstand.

 • Om du er syk, sannsynlig eller bekreftet smittet eller i
   karantene kan du ikke komme på besøk hos oss.

 • Det kan kun være til sammen 3 personer som venter samtidig i området utenfor servicekontoret av hensyn til smittevern.

 • Post til kommunehuset leveres i grønn postkasse til venstre for inngang.

Har du spørsmål som gjelder korona kan du ta kontakt med:

 • Nasjonal Koronatelefon; 81 55 50 15

 • Legesenteret i Tingvoll; 71 53 24 50 (spørsmål som gjelder helse)

 • Servicekontoret i Tingvoll; 71 53 24 00 for andre spørsmål

NAV

NAV har åpent for «drop-inn»-besøk en dag per uke; torsdag kl. 12:00 -14:00. Ellers må du møte etter avtale.

Ta kontakt på telefon 40108627, eller gå inn på NAV sine nettsider.

 

Tingvoll legesenter

ADGANGSKONTROLL

Vi er det eneste legekontoret i vår kommune. Derfor er det svært viktig å unngå at vi får smitte inn på kontoret.

Derfor oppfordres det til alle overholder følgende:
- ikke oppsøk legesenteret uten avtale
- ved nyoppståtte luftveisplager skal legesenteret kontaktes på telefon før timen

 

Biblioteket

Biblioteket er åpent for publikum.

Åpningstidene er:

Mandag 14:00-19:00

Tirsdag 14:00-15:15

Onsdag 14:00-15:15

Torsdag 14:00-19:00

Fredag 08.30-15:15

Husk smittevern:

 • Syke personer skal ikke besøke biblioteket.

 • Vask hender eller benytt hånddesinfeksjon før man går inn i bibliotekrommet.

 • Maks 10 besøkende på hovedbiblioteket samtidig, og

 • maks 5 besøkende på Straumsnes filial samtidig.

 • Hold avstand og unngå kø.

 • Vent i gangen dersom det ikke er ledig plass inne i biblioteklokalet.

 • Selvbetjening ved lån.

 • PC kan brukes dersom hånddesinfeksjon benyttes først.

 • Aviser og tidsskrifter kan leses dersom hånddesinfeksjon benyttes først.

 • Vipps benyttes ved betaling. Vi tar ikke imot kontanter.

 • Spising på biblioteket er tillat. Husk håndvask før og etter måltid.

 

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten er åpen for behandling. Den gir tilbud både i lokalene på Tingvoll sykehjem og ved Straumsnes omsorgssenter.

Det vil ikke være mulig å komme uten avtale, så dersom du har behov, ber vi om at du tar kontakt på telefon 941 56 942 eller 414 09 735.

 

Vonheim og Sjukeheimen

Institusjonene Tingvoll sjukeheim og Vonheim er åpne for besøk. Besøk skal være avtalt på forhånd. Besøkstid: kl. 11:00 -13:30 og fra kl. 16:00 - 18:30.

Generelle forholdsregler gjelder;

 • Dersom du har vært i et område med smitte og/eller vært i nærkontakt med noen som er sjuke, eller er sjuk sjøl skal du ikke komme til institusjonene.

 • Håndhygiene skal utføres ved ankomst

 • Berør minst mulig kontaktpunkt

Begrensningen er tre personer på besøk på ett rom samtidig. Dersom det er en familie med tre små barn som kan sitte på fanget, kan det aksepteres fem personer. Det skal overholdes avstand til ansatte og pasienter. Alle besøk skal registreres.

Besøkene skal skje på rommene, ikke i fellesarealet.

Gaver som blomster, frukt og sjokolade kan bringes med til pasientene.

For eventuelle spørsmål og for å avtale besøk: Ta kontakt på vaktmobil Vonheim 962 26 869, Tingvoll sjukeheim 2.etasje 915 89 442, Tingvoll sjukeheim 3.etasje 902 97 649.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen er åpen etter avtale med brukerne. Barneundersøkelser går som normalt, men det er ønskelig at kun en forelder følger barnet. Ved sykdom eller forkjølelsessymptomer må avtalte timer utsettes.

Kontakt oss gjerne pr telefon dersom du har bekymringer rundt ditt barns vekst/utvikling og har behov for å snakke med en av oss.

 

Mobiltelefon:

962 26 866 (Karin) 

962 26 870 (Marit)

468 30 425(Lise I)

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten går som normalt.

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Du kan nå bestille time til tirsdag ettermiddag. Tjenesten tilbyr ikke «dropp inn».

 

Vi kan også kontaktes hvis ditt barn eller ungdom er engstelig og trenger noen å snakke med.  Se også gjerne denne videoen sammen med barnet ditt 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=v1W249tl1vA