Status i Tingvoll kommune

Karanteneregler Tingvoll kommune følger nå nasjonale retningslinjer oppdatert 30.03.2020

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 27.03.2020

Barnhager og skoler stengt til 13. april publisert 25.03.2020

Legevakta i Kristiansund flytter til Frei Rådhus 

Fra kommuneoverlegen vedrørende drift og smitteoppsporing ved Tingvoll legesenter 23.03.2020

Karantenebestemmelser vedtak fra kommuneoverlegen oppdatert 21.03.2020

Smittemottak etablert på Tingvoll informasjon fra kommuneoverlegen 20.03.2020

Behov for smittevernutstyr 19.03.2020

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 19.03.2020

Informasjon til foreldre og foresatte 19.03.2020

Politiske møter 19.03.2020

Adgangskontroll ved legesenteret 19.03.2020

Foreldre slipper midlertidig å betale for barnehage og SFO  17.03.2020

Informasjon om karanteneregler i Tingvoll vedtak fra kommunelegen

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune per 16.03.2020

Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg?

Pris og betaling for barnehage og skolefritidsordning i koronaperioden 16.03.2020

Til foreldre med barn i barnehage og skole i Tingvoll kommune 12.03

Status per 12.03. klokken 15.30

Status per 12.03.2020 

Har du spørsmål om koronaviruset?

Her kan du stille spørsmål og få svar

Bygg / tjenester som er stengt, eller har begrenset adgang for publikum

 

Kommunehuset er stengt for besøkende

Henvendelser på telefon:

Spørsmål om Korona-virus rettes til Nasjonal Korona-telefon: 81 55 50 15

Spørsmål om helse rettes til legesenteret i Tingvoll:
71 53 24 50

Andre spørsmål rettes til servicekontoret i Tingvoll:
71 53 24 00

NAV Tingvoll har besluttet å stenge for besøkende.

Vi ber i stedet om at det tas kontakt på telefon 40108627, eller gå inn på NAV sine nettsider.

Tingvoll legesenter

ADGANGSKONTROLL

Det etableres nå en ordning med dørvakt ved inngangen til legesenteret. Dette for å hindre at personer med luftveisplager eller som er i karantene blir sittende sammen med andre pasienter.

Det oppfordres til at alle overholder følgende:
- ikke oppsøk legesenteret uten en avtale
- ved nyoppståtte luftveisplager skal legesenteret kontaktes på telefon før timen

Biblioteket er stengt.

Svømmehallen er stengt.

Idrettshallen er stengt.

Barnehager og skoler stengt.

Eldresenteret er stengt.

Bruktbutikken på Miljøkompaniet er stengt ( Miljøstasjonene er åpne).

Fysioterapitjenesten i kommunen åpner for behandling igjen fra og med mandag 27. april. Den vil gi tilbud både i lokalene på Tingvoll sykehjem og ved Straumsnes omsorgssenter. Det vil ikke være mulig å komme uten avtale, så dersom du har behov, ber vi om at du tar kontakt på telefon 941 56 942 eller 414 09 735.

 

Vonheim og Sjukeheimen

Ingen besøk til Vonheim og Tingvoll sjukeheim. Eventuelle unntak må avtales med avdelingsleder før oppmøte. Ta kontakt på vaktmobil: Vonheim 962 26 869, Tingvoll sjukeheim 2.etasje 915 89 442, Tingvoll sjukeheim 3.etasje 902 97 649.

Helsestasjonen

På grunn av corona-utbruddet vil vi ha redusert aktivitet og tilbud på helsestasjonen.Vi prioriterer oppfølging av nyfødte og kontroller av barn som skal vaksineres. Alle som blir berørt vil få sms/telefon fra oss.

Kontakt oss gjerne pr telefon dersom du har bekymringer rundt ditt barns vekst/utvikling og har behov for å snakke med en av oss.

Mobil 

96226866 (Karin) 

96226870 (Marit)

46830425(Lise I)

Vi kan også kontaktes hvis ditt barn eller ungdom er engstelig og trenger noen å snakke med.  Se også gjerne denne videoen sammen med barnet ditt https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=v1W249tl1vA