Etterregistrering vaksiner tatt i utlandet

Du kan nå få etterregistrert koronavaksiner som er satt i utlandet. Dette vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Bestill deg time hos din fastlege for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet i SYSVAK. 

Du må fremlegge dokumentasjon som minst inneholder identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine.

Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.