Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

  • Besøk skal avtales på forhånd

• Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal (inkludert

veranda). Gå direkte til rommet til den du besøker.

(Personalet følger pasienten dit)

• Avstand på 1 m skal overholdes, ingen nærkontakt med

andre pasienter

• Unngå unødvendige kontaktpunkt

Sjukeheimen 2. etg.: 91589442

Sjukeheimen 3. etg.: 90297649

Hjemmesykepleien/østfløy: 90574051

Vonheim: 96226869