Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

Presiseringer angående besøk i våre institusjoner
 
Av hensyn til våre pasienter og personale har vi besluttet følgende retningslinjer:
 
Alle besøk skal forhåndsavtales.
 
Besøkstider: 11:00-13:30 og 16:00-18:30
 
* Besøk av inntil 4 nære pårørende samtidig, og maksimum 2 puljer for dag
* Det gis kun anledning til å besøke sin egen nærmeste, ikke andre pasienter i avdelingene.
* Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal (inkludert veranda). 
* Gå direkte til rommet til den du besøker. (Personalet følger pasienten dit)
* Avstand på 1 m skal overholdes, ingen nærkontakt med andre pasienter
* Unngå unødvendige kontaktpunkt.
 
Avtale besøk:
 
Sjukeheimen 2. etg.: 91589442
Sjukeheimen 3. etg.: 90297649
Hjemmesykepleien/østfløy: 90574051
Vonheim: 96226869