Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

Besøk på sjukeheimen og Vonheim

Institusjonene Tingvoll sjukeheim og Vonheim er åpne for besøk. Besøk skal være avtalt på forhånd.

Besøkstid: kl. 11:00 -13:30 og fra kl. 16:00 - 18:30.

Generelle forholdsregler gjelder;

  • Dersom du har vært i et område med smitte og/eller vært i nærkontakt med noen som er sjuke, eller er sjuk sjøl skal du ikke komme til institusjonene.
  • Håndhygiene skal utføres ved ankomst
  • Berør minst mulig kontaktpunkt

Råd fra Folkehelseinstituttet  i forbindelse med besøk på institusjoner

Begrensningen er tre personer på besøk på ett rom samtidig. Dersom det er en familie med tre små barn som kan sitte på fanget, kan det aksepteres fem personer. Det skal overholdes avstand til ansatte og pasienter. Alle besøk skal registreres.

Besøkene skal skje på rommene, ikke i fellesarealet.

Gaver som blomster, frukt og sjokolade kan bringes med til pasientene.

For eventuelle spørsmål og for å avtale besøk: Ta kontakt på vaktmobil Vonheim 962 26 869, Tingvoll sjukeheim 2.etasje 915 89 442, Tingvoll sjukeheim 3.etasje 902 97 649.