Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

I tråd med nasjonale retningslinjer lettes det nå litt på restriksjonene for besøk ved våre institusjoner.

  • Ytterdøra vil igjen være åpen på dag- og kveldstid og dere behøver ikke å ringe før dere kommer på besøk. Fint om dere likevel tar hensyn til måltider og morgenrutiner.
  • Vi ber besøkende registrere seg ved hovedinngangen og utføre  hånddesinfeksjon ved ankomst.
  • Vi ber om at munnbind benyttes og at dere går direkte til rommet til den dere skal besøke og ikke oppholder dere i fellesareal. 
  • Vi presiserer igjen at besøkende ikke må komme på besøk ved tegn på sykdom/når de er syke.

Velkommen!

https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem/