Vold og overgrep

www.dinutvei.no

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der du befinner deg til vanlig deg eller over hele landet. På dinutvei.no finn du også informasjon, fagstoff og spørsmål og svar-tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til mennesker utsatt for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, berørte og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringa sin innsats for å forebygge vald i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Her kan du søke hjelp i Tingvoll

Kontaktinformasjon

Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll