Rusomsorg

Har du eller noen du kjenner problemer med rus?

Hvis du eller noen du kjenner har behov for hjelp for rusproblemer, kan du henvende deg til:

  • Fastlegen din, evt. legevakt på kveld, helg og helligdager.

  • NAV-kontoret. Her får du veiledning om rettigheter og evt videre behandling.

  • Rustelefonen

  • helsenorge.no