Tjenester

 

Kulturdimensjon:

•   Vi har videreutviklet eksisterende samarbeidsfora

•   Vi har tatt i bruk nye kartleggingsskjema

•   Vi har laget et veiledning til ansatte

•   Felles opplæring på tvers av ansvars- og fagområder

 

Strukturdimensjon:

•   Nye kartleggingsskjema

•   Vi skal etablere barnehageteam og skoleteam som har ansvar for undervisning/opplæring

•   Kompetansetiltak i årshjul