Overordnet

 

Kulturdimensjon:

Følgende forankring og oppslutning om modellen hos kommunens ledelse:

•   Leder for behandling, rehabilitering og habilitering er prosjektansvarlig.

•   Ledere og fagansvarlige sitter i prosjektgruppen

•   Prosjektet er presentert for kommunens toppledelse

•   Prosjektet er presentert i politiske utvalg

 

Strukturdimensjon:

•   Det er gitt overordnede føringer, og ledere skal sitte i prosjektgruppe.

•   Tjenestene skal følge opp de ulike tiltakene man kommer frem til.

•   Politisk vedtatt.

•   Tema på aktuelle fellesarrangement